top of page

SZPROTAWSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA

SZPROTAWSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA

Z początkiem 2023 roku Biuro Turystyki i Edukacji Regionalnej w Szprotawie wprowadza nowe narzędzie promocji w postaci Szprotawskiej Odznaki Turystycznej, zwanej w skrócie SZOT.

 

Aby ją zdobyć, trzeba udokumentować zdjęciami „selfie” pobyt w minimum 25 kwalifikowanych miejscach na ziemi szprotawskiej.

Odznaka będzie mogła być również przyznana za szczególne zasługi na rzecz rozwoju turystyki.  

 

Szprotawska Odznaka Turystyczna to solidna emaliowana przypinka o średnicy 30 mm. Posiadacz odznaki dodatkowo otrzyma dyplom.

Jak zdobyć odznakę

Zwiedzanie obiektów odbywa się na własną odpowiedzialność (osoby nieletnie pod opieką dorosłych). Przy zdobytych obiektach osoba ubiegająca się o przyznanie SZOT wykonuje zdjęcie, tak by była widoczna twarz i dany obiekt z poniższej listy. Zdjęcia ze zdobytymi min. 25 obiektami należy osobiście okazać w Biurze Turystyki i Edukacji Regionalnej UM w Szprotawie (Pl. Kościelny 2 w Szprotawie, biuro nr 8).

 

Dane kontaktowe Biura Turystyki i Edukacji Regionalnej UM w Szprotawie:

tel. 795 557 065, e-mail: cas@szprotawa.pl

 

Lista kwalifikowanych obiektów

 

 1. Rozdroże Długie (Pętla Wiewióra)

 2. Zamek Witków

 3. Punkt dydaktyczny (końcowy) Ścieżki przyrodniczo-leśnej „Potok Sucha”

 4. Wiata nad Stawami Bobrowickimi na trasie Pętli Bobrowickiej

 5. Wały Śląskie (ciąg południowy!/ koło Piotrowic)

 6. Wiata w Rezerwacie „Buczyna Szprotawska”

 7. Pomnik przyrody Dąb „Vim Sampers” (hist. Blaszak)

 8. Pałac Henryków

 9. Pałac Wiechlice

 10. Gród Chrobry w ZPK „Park Słowiański”

 11. Ratusz w Szprotawie

 12. Romański kościół św. Andrzeja w Szprotawie

 13. Dawny klasztor magdalenek w Szprotawie

 14. Tablica Bertolda na ścianie kościoła Wniebowzięcia NMP w Szprotawie

 15. Zbiory muzealne w dawnym klasztorze w Szprotawie

 16. Ścieżka dydaktyczna „Park Huta” w Szprotawie-Iławie (przy szczelinach p/lot)

 17. Grzęzawisko Chorwackie w ZPK „Park Słowiański”

 18. Miłorzęby chińskie w Parku Goepperta w Szprotawie

 19. Kładka na śmigle wiatraka w Szprotawie

 20. Dom Goepperta w Szprotawie

 21. Brama Żagańska w Szprotawie

 22. Fontanna Delfiny w Parku Goepperta w Szprotawie

 23. Zamek w Szprotawie

 24. Paleopark Szprotawa

 25. Pomnik przyrody „Dąb Chrobry” (spalony)

 26. Kamień Henryka przy Linii Henryka

 27. Poniemiecki cmentarz w Szprotawce

 28. Kapliczka pod Lasem Przędzowym

 29. Krzyż pokutny w Puszczykowie

 30. Kamień von Stoscha (Pętla Wiewióra)

 31. Kajakiem po Szprotawie (dotyczy pływania kajakiem rz. Szprotawa lub Bóbr)

 32. Pustynia Kozłowska

 33. Pałac Chichy

 34. Wieża widokowa nad Stawami Przemkowskimi

 35. Spalona Wieś (Pogorzele)

 36. Bunkier w Wilkocinie

 

Opisy i lokalizacje obiektów z powyższej listy znajdują się w katalogu Sprotavia Touristica.

Pomocnicza mapa z obiektami znajduje się w dedykowanym serwisie Google Maps.

SZPROTAWSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA
bottom of page